home | info over stichting | details boek | expositie | samenwerkingsverbanden | recensies en meer | links |

Stichting Werken Willem G. Wevers

doelen:
1. het beheren en publiek maken van de werken van de kunstenaar Willem G. Wevers (1952-2005)
2. het verwezenlijken van publicaties en/of boekwerken en/of exposities over het werk van Wevers een en ander in de geest van Willem G. Wevers

contact: info@willemgwevers.nl

bestuur: Marike Stokker, Jan IJzerman, Wim van Sijl

ANBI Belasting gegevens 2013

1- Naam : Stichting Werken Willem G. Wevers
2- Fiscaal nummer : 8176 57 496
3- Adres: Willem van Noortstraat 70, 3514 GG Utrecht
4- Voorzitter/penningmeester: Jan IJzerman
Secretaris: Wim van Sijl
Bestuurslid: Marike Stokker
Adviseur: Henk Wijnen
5- Beleidsplan:
Het verzorgen van publicaties en/of boekwerken en/of exposities een en ander in de geest van Willem G. Wevers.
6- Doelstelling:
Het beheren en publiek maken van de werken van de kunstenaar Willem G.Wevers (16-2-1952)
Primair heeft de Stichting als doel; het uitgeven van het “oeuvre” boek van Willem G. Wevers met daar aan gekoppeld een overzichtstentoonstelling van zijn werken.
7- Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Als concrete resultaten zijn te noemen:
• 1- Het ontwikkelen van het oeuvre boek. Het ontwikkelen van de website willemgwevers.nl
• 2- Het toegankelijk maken van het (concept)oeuvre boek op deze website.
• 3- Het vinden van relevant gekwalificeerde mensen die bereid zijn hun kennis en kunde beschikbaar te stellen aan de Stichting (zie notulen 0 t/m 17).
• 4- Het contact leggen met instellingen en organisaties die expositie mogelijkheden hebben en die in naam en eer van enige betekenis zijn.
• 5- Het realiseren en presenteren middels tentoonstellingen, film, powerpoints en het toegankelijk maken en houden van het oeuvre boek. Dit resultaat is te bekijken op de website www.willemgwevers.nl

8- Financiële verantwoording 2012:
Banksaldo:
01-01-2012 € 5.014,11
31-12-2012 € 4.178,71
opbrengsten € 42,50
on (kosten) € 877,90